agricultural production

žemės ūkio produkcija statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio ekonomika ir vadyba apibrėžtis Žemės ūkio produktai, taip pat perdirbamosios pramonės ir kitų įmonių bei individualią žemės ūkio veiklą vykdančių ūkio subjektų perdirbti žemės ūkio produktai ir iš jų pagaminti maisto produktai, kombinuotieji pašarai ir kiti tam tikru būdu apdoroti ar apdirbti žemės ūkio produktai. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=445563&p_query=&p_tr2=2 atitikmenys: angl. agricultural output; agricultural produce; agricultural production vok. Agrarproduktion, f; Produktion von Agrarerzeugnissen, f rus. сельскохозяйственная продукция pranc. production agricole, m šaltinis Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2013, Nr. 38-1837)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Look at other dictionaries:

  • agricultural production — output of fresh fruit and vegetables and grain and staple crops …   English contemporary dictionary

  • agricultural production output — žemės ūkio produkcijos gavyba statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Produkcijos gavimas iš biologinio turto (pvz., obuolių skynimas) ar biologinio turto gyvybinių arba vegetacinių procesų nutraukimas …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • commercial agricultural production — prekinė žemės ūkio gamyba statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio veikla apibrėžtis Veikla, kurios tikslas – gaminti rinkai augalininkystės ir (arba) gyvulininkystės produktus, išvardytus Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pirmajame priede.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • marketable agricultural production — prekinė žemės ūkio gamyba statusas Aprobuotas sritis žemės ūkio veikla apibrėžtis Veikla, kurios tikslas – gaminti rinkai augalininkystės ir (arba) gyvulininkystės produktus, išvardytus Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pirmajame priede.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • de minimis aid in the sector of agricultural production — nereikšminga (de minimis) pagalba žemės ūkio produktų gamybos sektoriaus ūkio subjektui statusas Aprobuotas sritis finansinės paramos administravimas ir kontrolė apibrėžtis Bendruoju subsidijos ekvivalentu išreiškiama pagalba, ne didesnė kaip 7… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • producer of agricultural production — žemės ūkio valdos produkcijos gamintojas statusas Aprobuotas sritis kaimo plėtra apibrėžtis Žemės ūkio valdos narys, gaminantis žemės ūkio produkciją. atitikmenys: angl. producer of agricultural production šaltinis Lietuvos Respublikos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Agricultural policy — describes a set of laws relating to domestic agriculture and imports of foreign agricultural products. Governments usually implement agricultural policies with the goal of achieving a specific outcome in the domestic agricultural product markets …   Wikipedia

  • Agricultural economics — originally applied the principles of economics to the production of crops and livestock a discipline known as agronomics. Agronomics was a branch of economics that specifically dealt with land usage. It focused on maximizing the yield of crops… …   Wikipedia

  • Agricultural engineering — is the engineering discipline that applies engineering science and technology to agricultural production and processing, living systems, and to the management of natural resources. Agricultural engineering is the engineering discipline that… …   Wikipedia

  • Agricultural chemistry — is the study of both chemistry and biochemistry which are important in agricultural production, the processing of raw products into foods and beverages, and in environmental monitoring and remediation. These studies emphasize the relationships… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.